Info – CZ

Univerzity

Kde je možné studovat knihovnictví?

Studium knihovnictví a informačních věd

V České republice je možné studovat knihovnictví na 3 univerzitách – v Praze, Brně a Opavě.


Katedra informačních studií a knihovnictví, KISK

Masarykova univerzita – Filosofická fakulta

https://kisk.phil.muni.cz/

Nabízí bakalářské, magisterské a celoživotní studium programu Informační studia a knihovnictví.

Studenti si mohou vybrat z nabízených studijních profilací:

– Knihovnictví a literatura v kulturním kontextu

– Design informačních služeb

– Informační a datový management

– Technologie ve vzdělávání (EdTech)


Ústav informačních studií a knihovnictví, ÚISK

Univerzita Karlova – Filosofická fakulta

https://uisk.ff.cuni.cz/

Studovat je možné v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském oboru.

Bakalářský studijní program

  •     obor Informační studia a knihovnictví (INSK)

Navazující magisterský studijní program

  • obor Informace, média a knižní kultura (IMKK)
  • obor Studia nových médií (StuNoMe)

Doktorské studium

  • obor Informační věda

Ústav bohemistiky a knihovnictví

Slezská univerzita – Filosoficko-přírodovědecká fakulta

https://www.slu.cz/fpf/cz/ubkoustavu

Ústav bohemistiky a knihovnictví zajišťuje realizaci bakalářského a magisterského studia tří různých, a přece vzájemně provázaných studijních programů:

  •     Český jazyk a literatura
  •     Knihovnictví
  •     Kulturní dramaturgie v divadelní praxi