Info – CZ

Projekty na podporu čtenářství

S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA

https://www.sknizkoudozivota.cz

V českých knihovnách od roku 2017. Projekt se zaměřuje na budování pozitivního vztahu ke knihám a čtení u nejmenších dětí ve spolupráci s jejich rodiči.

KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA

Projekt podporuje čtení u dětí od prvních dnů školní docházky a vytváří základy pro pravidelné čtení.

POPRVÉ DO ŠKOLY, POPRVÉ DO KNIHOVNY

Projekt spojuje první školní dny s návštěvou knihovny a objevováním kouzla čtení. Děti se seznámí s králem nebo královnou a společně se svými kamarády se stanou rytíři knihy. Na konci školního roku dostanou klíč od království knih.

Projekt vznikl v roce 2003 v Dětské knihovně Knihovny Jiřího Mahena v Brně s myšlenkou podpory čtenářství u dětí, které vstupují do 1. tříd základních škol. Snahou je spojit nezapomenutelné zážitky ze začátku školní docházky s první návštěvou knihovny a pomoci dětem i jejich rodičům na nové cestě ke čtenářství, která s nástupem do školy začíná. Naší snahou je ukázat, že knihovna může být dobrým přítelem na této cestě. V rámci projektu pořádáme aktivity pro děti, ale i přednášky pro rodiče, ve kterých jim chceme pomoci zvládat tuto někdy nelehkou pouť a doporučit dětem i jejich rodičům zajímavé knižní tipy pro společné čtení.

Noc s Andersenem

Mezinárodní akce, při níž děti nocují v knihovnách. Součástí programu je společné čtení a hraní her zaměřených na poznávání literárního světa.

Noc s Andersenem vznikla v knihovně v Uherském Hradišti v roce 2000 a od té doby roste počet knihoven zapojených do tohoto projektu. Děti u příležitosti výročí narození Hanse Christiana Andersena (2. 4. 1805 – 4. 8. 1875) mohou strávit kouzelnou noc v knihovně. Na 2. dubna také připadá Mezinárodní den dětské knihy. Každý rok provází Noc s Andersenem krásné poselství některého ze současných českých spisovatelů, které je doplněno ilustracemi vybraných předních ilustrátorů pro děti a mládež.

Březen – měsíc čtenářství

Měsíční intenzivní podpora čtení. Knihovny pořádají veřejná čtení na zajímavých místech. Vyhlášení soutěže Čtenář roku. Tématem letošního března a celého roku 2022 je udržitelnost v knihovnách.

>> zpět >> Knihovnictví v České republice