Svět knihy Praha 2023: České a německé knihovny spolupracují

PROFESNÍ PROGRAM

Čtvrtek, 11. 5. 2023
15:00 – 15:50

Národní knihovna ČR

PROFESNÍ FÓRUM

https://svetknihy.cz/praha2023/navstevnik/program

Země, které spolu sousedí, které sdílejí hranice i historii, které sdílejí zájem o rozvoj knihovnictví. Představíme vám několik projektů, které tento zájem “o věci společné” přetavily v poutavé literární expedice za hranice a zpřetrhané nitě historie i regionu navazují zpátky díky kulturnímu sblížení.

Odborný garant: Sdružení knihoven ČR.

Moderátor panelu: Mgr. Martina Košanová, ředitelka Odboru komunikace Národní knihovny ČR


Ivo Kareš (JVK České Budějovice) představil projekt Kohoutí kříž, čítanku německojazyčné literatury ze Šumavy od středověku po současnost.

Hana Mrázová z Knihovny Prachatice ve spolupráci se spisovatelem Ondřejem Fibichem a Kreisbibliothek Freyung vytvořili unikátní projekt. Na webových stránkách Dědictví Šumavy je postupně zpřístupňováno v pěti etapách veškeré písemné zachycení vyprávěných pověstí bývalého prácheňského kraje (Prachaticko, Vimpersko, Vodňansko, Netolicko, Strakonicko, Písecko) a zejména Šumavy.

Martina Kožíšek-Ouřadová z Knihovny města Plzně představovala spolupráci a projekt česko-německého partnerství pro roky 2022-25. Také sdílela zkušenosti a zážitky ze stáže v knihovnách na bavorské straně Šumavy.

https://bit.ly/knihovnyvbavorskemlese
https://bit.ly/BibliothekeninBayerischenWald

Nakonec zaznělo pozvání na festival Šumava Litera, další ročník nás čeká na podzim 2023 a tématem bude historie škol a učitelství na Šumavě. Nominovat je možné česky i německy psaná díla (v loňském roce 52 nominovaných knih v češtině a v němčině 13).