Knihovny v Bavorském lese

V knihovnictví pracuji od roku 1982. Prošla jsem tři různé knihovny, řadu pracovních pozic. Stále zkouším nové věci, stále se učím. V současné době vytvářím bibliografické záznamy dokumentů a pečuji o bázi osobností v Knihovně města Plzně, což je velká knihovna 200tisícovéhoměsta. Zároveň mám možnost pracovat s veřejností, připravovat tematické pořady a těší mě aktivity ve Svazu knihovníků a informačních pracovníků, především v Klubu tvořivých knihovníků (KTK).

Při každé zahraniční dovolené vyhledávám místní knihovny, kam ráda nahlédnu. Přesto se mi oborová zahraniční spolupráce jevila vzdálená a nedostižná jako hvězda na nebi.

Můj pocit se změnil v červnu 2022, kdy jsme byly s kolegyní pozvány na 8. Kongres německých knihoven v Lipsku, abychom prezentovaly činnost KTK. Čekalo nás vstřícné přijetí a zájem kolegů, nové impulsy, nápady. Bibliothek und Information Deutschland (BID) a Sdružení knihoven ČR (SDRUK ČR) zveřejnily plán partnerského projektu pro rozmezí let 2022 – 2025 s cílem propojení českého a německého knihovnictví, propojení jednotlivých knihoven a knihovníků. Pomyslné dveře se pootevřely a za nimi byla nabídka stáže v rámci grantového programu „Librarian in Residence“. Na podzim 2022 proběhla příprava a řada nezbytných administrativních kroků pro uskutečnění 5denního pobytu v Německu. Pobyt v knihovnách na bavorské straně Šumavy jsem plánovala dle vlastní úvahy a zájmu, motto projektu „Knihovna od vedle“ jsme pojala doslovně. „Die Bibliotheken“ jsou rozeseté po mnoha městech a obcích česko-bavorského příhraničí, pro nás Západočechy vlastně za horou a za lesem. Přesto své kolegy ani jejich knihovny neznáme. Oslovila jsem vybraných čtrnáct a v osmi si po krátké korespondenci domluvila termín návštěvy. Jedna z kolegyň nečekaně onemocněla, takže jsem nakonec zažila sedm skutečně příjemných a zajímavých setkání s knihovníky v „Bibliotheken von nebenan“. Bonusem byla neplánovaná návštěva muzea a kulturního programu.

Trasa: https://mapy.cz/s/barajereza

16.12.2022 – Stadtbibliothek Furth im Wald
16.12.2022 – Stadtbibliothek Furth im Wald

https://furth.de/freizeit-und-tourismus/kultur/stadtbibliothek/
Foto z návštěvy: https://kozmar.dphoto.com/album/8pzm4a

Počet obyvatel: 9.000   
Knihovnu obsluhují Angelika Ochsenmeier, která je vedoucí provozu a její kolegyně Heidi Buhl. Tým doplňuje Ida, psík s terapeutickým výcvikem, který pomáhá v komunikaci se čtenáři. Knihovna se dělí o budovu s hudební školou, je umístěna v prvním patře. Knihovna právě prošla úpravami, a ještě voní novotou. Čerstvě vymalované prostory naplnily prostornější regály, instalováno bylo nové osvětlení. Dětský koutek láká pohodlným vybavením nejmenší čtenáře. Na práci s nimi klade knihovna velký důraz. Fond městské knihovny je složen klasicky z beletrie a naučné literatury, rozčleněn dle věkových kategorií. Nechybí soubor regionální literatury. Součástí fondu jsou zvukové knihy, elektronické časopisy a pestrá nabídky her. Oblíbené jsou figurky s poslechovým Toniesboxem. Fond doplňuje on-line nabídka eMedienBayern z více než 120 malých bavorských veřejných knihoven.
Kolegyním jsem nabídla digitální knihovnu evidující české a německé knihy s tématikou Šumavy, informovala o možnosti jejího doplňování a požádala o propagaci Festivalu Šumava Litera, který nové knihy z této oblasti každoročně vyhodnocuje a nejlepší odměňuje.
Především jsem kolegyně informovala možnostech česko-německé spolupráce, kterou v následujícím období propaguje a podporuje Bibliothek und Information Deutschland (BID) a Sdružení knihoven ČR (SDRUK ČR). Je reálné, že partnerský projekt naplníme dalším setkáním, kdy náš Klub tvořivých knihovníků nabídne německým kolegyním, případně jejich uživatelům rukodělný workshop vedený lektorem a exkurzi v knihovně. Konání je možné na obou stranách hranice. Termín a podmínky budeme řešit během roku.

16.12.2022 – Gemeindebücherei Eschlkam
16.12.2022 – Gemeindebücherei Eschlkam

https://pfarrei-eschlkam.de/einrichtungen/buecherei/
Foto z návštěvy: https://kozmar.dphoto.com/album/egrrom

Počet obyvatel: více než 3.000
Malá a aktivní venkovská knihovna v přízemí zrekonstruované fary, velmi příjemné prostory s odkazem na historii budovy. Knihovnu na dobrovolnické bázi spravuje tým několika pracovníků a vede ji paní Manuela Heller. Činnost knihovny je propojená s životem farnosti a tím celé obce. Tohle byla pro mě nová a zajímavá skutečnost, u nás ne zcela obvyklá. Knihovna plní v obci podstatnou kulturní a vzdělávací úlohu. Věnuje se práci s dětmi, pro dospělé pořádá literární pořady a čtení. Fond má klasické složení a stejně tak je členěn. V knihovně není internet.
Paní Heller jsem informovala možnostech česko-německé spolupráce, kterou v následujícím období propaguje a podporuje Bibliothek und Information Deutschland (BID) a Sdružení knihoven ČR (SDRUK ČR). Obec Eschlkam je atraktivní osobností místního rodáka Maximiliana Schmidta, řečeného Waldschmidta (1832-1919). Básník a dramatik, činitel německého svazu spisovatelů, který se zasloužil se o založení bavorského svazu turistických informačních kanceláří. Eschlkam je vzdálený několik kilometrů od všerubského hraničního přechodu, místní společenství spolupracuje s českými partnery. Je reálné, že partnerský projekt naplníme setkáním. Náš Klub tvořivých knihovníků nabídne Eschlkamským partnerům rukodělný workshop vedený lektorem a exkurzi v knihovně. Ideální by to bylo v rámci některé místní celoměstské akce, do které bychom se zapojili a svou účastí ji zpestřili. Termín a podmínky budeme řešit během roku.

17.12.2022 – Marktbücherei Schönberg

https://www.markt-schoenberg.de/buecherei/
Foto z návštěvy: https://kozmar.dphoto.com/album/yqru6l

Počet obyvatel: skoro 4.000
Knihovna je podporována městysem Schönberg a Farností svaté Margarety a je organizována na dobrovolnické bázi. Tým pracovníků vede pan Reinhold Hartl. Knihovna je v budově využívané pro akce farnosti, velký a vysoký prostor má asymetrické dispozice. Fond je podrobně rozčleněn a pečlivě značen. Knihovna poskytuje tradiční a moderní služby. Uživatelé si mohou půjčovat e-dokumenty ze sítě knihoven Leo-Sued. V rámci digitálních služeb knihovny je k dispozici více než 35 000 e-knih, 6 700 e-audií, 154 e-časopisů a 5 e-papírů. Široká škála výukových programů umožňuje učit se například jazyky a počítačové programy. Využití celé nabídky knihovny je zdarma, pouze pro osoby starší 18 let se účtuje správní poplatek 6 eur ročně. Panu kolegovi jsem nabídla digitální knihovnu evidující české a německé knihy s tématikou Šumavy, informovala o možnosti jejího doplňování a o Festivalu Šumava Litera, který nové knihy z této oblasti každoročně vyhodnocuje a nejlepší odměňuje.
Mluvili jsme spolu též o možnostech česko-německé spolupráce, kterou pro  období 2022-2025 propaguje a podporuje Bibliothek und Information Deutschland (BID) a Sdružení knihoven ČR (SDRUK ČR). Pan kolega je o fungujících projektech česko-německé spolupráce v regionu dobře informován, nabídl mi k nahlédnutí česko-německý magazín „Zpravodaj ze tří zemí“ s nabídkou dotačních programů mimo jiné i pro oblast kultury a udržitelného cestovního ruchu. Sám nevylučuje spolupráci mezi knihovnou a českým partnerem. Konkrétní plán zatím nemáme.
Návštěvu této knihovny spoluorganizoval a se mnou absolvoval Ossi Heindl, německý autor detektivních příběhů. Díky němu jsem získala tipy na místní zajímavosti a při jednání mi byl velkou oporou. Ossi Heindl je současným předsedou Spolku Karla Klostermanna. Toto sdružení má českou i německou podobu. Ráda jsem využila jeho pozvání na večerní pořad v Zámku Ludwigthal. V audiovizuální projekci “Angel in the House” mladí umělci spojili historii objektu s historií rodinnou, literární a zároveň sklářskou. Program navazoval koncertem pařížského hudebníka, hrál na skleněné varhany v místním kostele. Na kulturní akci mě pan Heindl seznámil s dalším německým autorem panem Jörgem Graserem.

18.12.2022 – Gemeindebücherei Frauenau

Foto z návštěvy: https://kozmar.dphoto.com/album/1uw133
Muzeum: https://kozmar.dphoto.com/album/qqcqx6

Počet obyvatel: 2.700
Knihovna sídlí v historické budově bývalé dívčí školy. Fond je umístěn ve dvou původních třídách, prostory jsou velké a světlé. Fond je členěn tradičně, obsahuje beletrii a naučnou literaturu. Knihovna nemá k dispozici internet ani PC. O knihovnu pečuje dobrovolník pan Franz Seifert. Přestože v sousedství knihovny sídlí škola, postrádá pan kolega zájem dětí staršího školního věku, spolupráce s místní mateřskou školou je ovšem dobrá. Frauenau je městečkem v Bavorském lese a pan kolega je skutečným nadšencem regionální literatury. Výborně se orientuje v této části knižní produkce. Probírali jsme spolu svazky z tohoto fondu a on se zájmem upozorňoval na každý z nich. Knihovna vlastní i nové česko-německé knihy o Šumavě a je zdobena skleněnými díly z místní sklářské umělecké výroby. Informovala jsem pana Seiferta a o Festivalu Šumava Litera, který nové knihy z této oblasti každoročně vyhodnocuje a nejlepší odměňuje. Věřím, že se s ním ve Vimperku na příštím ročníku v listopadu 2023 potkám. Sama jsem získala zajímavou informaci o vznikajícím „Domě literatury“ ve skanzenu v nedalekém Finsterau. Objekt je zrekonstruovaný rodný dům spisovatele Paula Friedla a bude věnován propagaci bavorsko-české literatury. Ve Frauenau jsme navštívili Sklářské muzeum a v okolí se vydali po stopách místní historie. Inspirací nám byly právě tituly z fondu místní knihovny.

19.12.2022 –Stadtbücherei Regen

https://www.stadtbuecherei-regen.de/
Foto z návštěvy: https://kozmar.dphoto.com/album/btolr5

Počet obyvatel: 11.000
Přestože je budova knihovny z roku 1990 působí na první pohled okouzlujícím dojmem. Prostor má atraktivní mezonetové dispozice, díky proskleným plochám maximálně využívá denního světa a je vybaven vhodným nábytkem. Rozhodně je to prostor, ve kterém je příjemné trávit čas a knihovna k tomu poskytuje široké možnosti.  Nabízí občanům města a jeho hostům vše, co mají nárok od moderní knihovny očekávat. Pestrý fond klasických, digitálních a elektronických dokumentů, širokou nabídku výpůjčních služeb, akce pro děti, dospělé, seniory. Knihovnu ve spolupráci s dobrovolníky vede paní Elisabeth Straub. Do činnosti knihovny s chutí začleňuje nové aktivity, vyhledává inspiraci, sbírá nápady. Seznámení s Festivalem Šumava Litera pro ni bylo zajímavé a variantu spolupráce s Klubem tvořivých knihovníků paní Straub uvítala. KTK nabídne německým kolegyním, případně uživatelům knihovny rukodělný workshop vedený lektorem a exkurzi v knihovně. Termín a podmínky budeme řešit během roku. Paní kolegyni jsem informovala podpoře česko-německé spolupráce, kterou v následujícím období propaguje Bibliothek und Information Deutschland (BID) a Sdružení knihoven ČR (SDRUK ČR). Je nadějné, že v Regenu partnerský projekt naplníme tvořivým knihovnickým setkáním.

19.12.2022 –Bücherei Rinchnach

http://www.xn--bcherei-rinchnach-22b.de/
Foto z návštěvy: https://kozmar.dphoto.com/album/ycccg8

Počet obyvatel: 3.500
Obec se slavnou a dávnou historií spojuje s Českem osobnost německého benediktinského mnicha svatého Vintíře. Založil zde v roce 1011 klášter a jeho událostmi bohatý život se uzavřel v poustevně u Dobré Vody u Hartmanic. Obyvatelé obou obcí jsou v kontaktu a pořádají vzpomínkové akce. O knihovnu pečuje tým dobrovolníků, který vede paní Angelika Dengler. Knihovna je umístěna v původní třídě bývalé školní budovy zvané Weisse Schulhaus, která prošla rekonstrukcí v roce 2016. Čtenářům nabízí klasický fond složený z beletrie a naučné literatury. Děti láká čtenářský kout vyzdobený jejich tvorbou, knihovna působí příjemným a útulným dojmem. Paní kolegyni jsem informovala o Festivalu Šumava Litera, který shromažďuje knihy z této oblasti a každoročně vyhodnocuje a odměňuje nejlepší. Možnost česko-německé spolupráce, kterou v následujícím období propaguje a podporuje Bibliothek und Information Deutschland (BID) a Sdružení knihoven ČR (SDRUK ČR) bychom v této knihovně rádi využili během červnové obecní slavnosti, kterou můžeme svou účastí obohatit. Náš Klub tvořivých knihovníků nabízí knihovně v Rinchnachu rukodělný workshop vedený lektorem, my bychom ocenili exkurzi v knihovně a účast na slavnosti v místě se společnou historií.

20.12.2022 –Stadtbücherei Roding
20.12.2022 –Stadtbücherei Roding

https://www.roding.de/leben-in-roding/bildung-und-betreuung/stadtbuecherei
Foto z návštěvy: https://kozmar.dphoto.com/album/m5jf7p

Počet obyvatel: 12.500
Městská knihovna sídlí v části moderní školní budovy, postavené před deseti lety. Se školou má přímé propojení, využívá jej k intenzivní spolupráci. K dispozici má atraktivní velký prostor, který dělí posuvné regály. Systém umožňuje variabilní vyžití na hromadné kulturní a vzdělávací akce. Z prostoru je částečně vyčleněn dětský kout. Má hravou podobu a dětem poskytuje příjemné soukromí. Knihovnu vede paní kolegyně Erika Huttner, které pomáhá tým dobrovolníků. Velmi si vážím skutečnosti, že na jednání v knihovně přijal pozvání pan Josef Köppl, vedoucí Odboru služeb obyvatelstvu města Roding. Komunikaci nám usnadnila paní Věra, která v knihovně pracuje jako dobrovolnice a mluví česky. Kolegy jsem informovala možnostech česko-německé spolupráce, kterou v následujícím období propaguje a podporuje Bibliothek und Information Deutschland (BID) a Sdružení knihoven ČR (SDRUK ČR). Shledali jsme, že aktivity rukodělného typu v knihovně neplánují. Kolegyně mi ovšem vyšly vstříc radou a doporučením. Radnice v centru města disponuje výstavními prostory a z Rodingu si odvážím příslib jejich využití pro akci KTK, výstavu knihovnické umělecké a rukodělné tvorby s workshopem. K prosbě o propagaci Festivalu Šumava Litera, který seznamuje s knihami české a německé produkce k tématu Šumava, se paní kolegyně Huttner stavěla velmi vstřícně. Příjemné setkání jsme uzavřeli pozváním do České republiky, nabídkou exkurze v Knihovně města Plzně, nebo návštěvy akce, zajímavé pro německé hosty.

Ze svého pobytu v bavorských knihovnách si přivážím mnoho nových zkušeností a plánů na přeshraniční spolupráci v našem oboru. Bibliothek und Information Deutschland (BID) a Sdružení knihoven ČR (SDRUK ČR) velmi děkuji za podporu této cesty. Přiznávám, že vrhnout se do takového dobrodružství bych se sama sotva odvážila. Pomohla mi podpora kolegyň a kolegů, spolupracovníků ze strany organizátorů a všestranná snaha podpořit kontakt českých a německých knihovníků. Děkuji za osobní přístup při rychlém řešení problémů. Z navázaných kontaktů mám radost a věřím, že mnohé z plánů spolu uskutečníme. Městské a místní knihovny na obou stranách hranice mají ve směru poskytování služeb veřejnosti mnoho společného. Podobná je skladba fondu, podobná je nabídka služeb. Vše ovlivňují místní podmínky v podobě prostor a financování, samozřejmě i technika, kterou mají k dispozici. Velkým specifikem je zde lokalita. Jedinečná a velmi krásná přírodní oblast. Zároveň život v Bavorském lese je prostě jiný, složitější, více napojený rytmus přírody, která zde vše silně ovlivňuje. Místní obyvatelé (Bayerwaldler oder einfach Waldler) jsou tu hluboce zakořeněni. Obce a farnosti o své knihovny dbají, jsou si vědomy jejich nezbytnosti. Na činnosti knihovny se velkou měrou podílí dobrovolníci, kteří o ně pečují naprosto profesionálně, na vysoké úrovni a jak jsem si všimla, s láskou.  Všude jsem se setkala se vstřícností a zájmem. Přirozeně, že jsem vnímala některé odlišnosti, ovšem ty jsou právě zajímavé. Tady to byla především aktivita farností v obcích a malých městech. Místní církevní společenství je často centrem nebo podstatnou částí místního života. Výborně funguje v oblasti vzdělávání, kultury a v dalších aktivitách. Knihovna pak bývá součástí toho všeho. A právě to je její naplněná role a radost knihovníků tělem i duší.

Zpracovala Martina Kožíšek Ouřadová

Webová prezentace https://bit.ly/knihovnyvbavorskemlese