News

Call for Papers – BiblioCon 2024 Hamburg

Call for Papers | “offen.lokal.global.”

Die 112. BiblioCon wird vom 04. – 07.06.2024 im Congress Center Hamburg (CCH ) unter dem Motto „offen.lokal.global.“  stattfinden.
Veranstaltende sind der Berufsverband Information Bibliothek e.V. (BIB) und der VDB – Verein Deutscher Bibliothekarinnen und Bibliothekare e.V.

Themenkreise

 • Themenkreis 1: Bibliotheken als Ort und Aktionsradius
 • Themenkreis 2: Über den Tellerrand geschaut – Bibliotheken im Dialog
 • Themenkreis 3: Berufsfeld Bibliothek
 • Themenkreis 4: Forschungsnahe Dienste und Open Science
 • Themenkreis 5: Organisation, Organisationsentwicklung, Management und Services
 • Themenkreis 6: Sammlungen, Repositorien, Retrodigitalisierung und Kulturgut(schutz)
 • #Freiraum2024

Mehr Information: https://2024.bibliocon.de/vortragende/call-for-papers/

Termine
Die Einreichung von Beiträgen ist vom 01.09. bis 30.11.2023 möglich.
Die Benachrichtigung der Autoren*innen erfolgt voraussichtlich bis Ende Februar 2024.

Kontakt
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Frau Wioletta Syplie von K.I.T. Group gerne unter abstract@bibliocon.de zur Verfügung


BiblioCon2023 Hannover – prezentace Petry Špačkové

BiblioCon2023, Kongresové centrum, Hannover

22. 5. – 26. 5. 2023

Mgr. Petra Špačková / Kreative Werkstätten als Unterstützung von der Medien und technologischen Ausbildung für Community Building

CZ | Řemeslné tvůrčí dílny jako podpora komunitních aktivit v oblasti mediálního a technologického vzdělávání v knihovnách
DE | Als Unterstützung von Technologieausbildung, Medienkompetenz und Community Building

Knihovny jako centra – odborný seminář / Seminar Bibliotheken – die Zentren des Lernens 24. 4. 2023

Pozvánka na seminář

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a Goethe-Institut v Praze pořádají 24. dubna 2023 odborný seminář Knihovny jako centra vzdělávání
https://www.skipcr.cz/knihovnicke-akce/knihovny-jako-centra-vzdelavani

Einladung zu einem Fachseminar

Der Verband der Bibliothekare und Informationsmitarbeiter der Tschechischen Republik (SKIP) und das Goethe-Institut in Prag veranstalten am 24. April 2023 ein Seminar Bibliotheken – die Zentren des Lernens.
https://www.goethe.de/ins/cz/de/ver.cfm?event_id=24601748


Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a Goethe-Institut v Praze pořádají 24. dubna 2023 odborný seminář Knihovny jako centra vzdělávání. Jednání bude simultánně tlumočeno.

PROGRAM:

10.00 – 11.00 – Možnost exkurze Bibliothek Goethe-Institut Prag
11.00 – 12.00 – Jana Scheider /Městská knihovna Drážďany/ “Knihovna jako místo pro malé i velké programátory a krotitele robotů”

Aby děti a mládež více vnímaly knihovnu jako mimoškolní prostor pro vzdělávání a trávení volného času, připravuje Městská knihovny Drážďany různorodé prázdninové programy. Kromě workshopů zaměřených na herní design a animaci si účastníci mohou formou hry vyzkoušet také kódování a tvorbu (Coding &
Making), ilustraci, fotografii a tzv. stop-motion. Dále jsou pro ně připraveny konzolové hry, úniková místnost nebo den Harryho Pottera. Workshopy jsou nabízeny po celém městě, a sice v Ústřední knihovně a v 19 pobočkách Městské knihovny Drážďany. Cílem je navázat na svět a realitu dětí a mládeže a podpořit tak jejich kompetence, kreativitu a dovednosti. Během zimních, letních a podzimních prázdnin roku 2022 se těchto bezplatných prázdninových kurzů zúčastnilo více než 1 500 zájemců. S koncepcí, průběhem, rozmanitými nabídkami a výzvami Vás ve své přednášce seznámí Jana Schneider, mediální pedagožka Městské knihovny Drážďany.

12.00 – 12.30 – přestávka

12.30 – 13.30 – Hana Landová /Knihovna ČZU & Asociace knihoven vysokých škol ČR/ “Vysokoškolské knihovny a blended learning: vzdělávání, služby, informační zdroje!

Prostředí vysokých škol se proměňuje. Mění se způsob výuky i studia. Tyto proměny byly ještě urychleny dvouletou zkušeností s online výukou během epidemie covid-19. Knihovny, jakožto nedílná součást vysokých škol, musejí být schopny na tyto změny reagovat. Jak by měla vypadat ideální kombinace prezenčních a online služeb? Jak vybalancovat rozsah tištěných a elektronických knihovních
fondů, stejně jako online vzdělávacích aktivit v kombinaci s těmi prezenčními? A má rozvoj online forem vzdělávání dopad na plánování prostor a technického vybavení vysokoškolských knihoven? Toto jsou otázky, které si kladli zástupci 24 vysokých škol v rámci řešení společného projektu. A tento příspěvek
vám představí některé odpovědi.

13.30 – 14.00 – Barbora Vítová/ Malá technická univerzita

Malá technická univerzita dětem a jejich učitelům přibližuje technický svět, ve kterém všichni žijeme. Odpovídá na zvídavé dětské otázky, např. “Kde se vzalo světlo v žárovce?”, “Kam teče voda, když spláchnu?”, “Proč nespadne most?”. Děti si na vlastní kůži ověří pevnost mostů a stabilitu věží, postaví si dům. Hrají si na elektrikáře, instalatéry, kartografy či architekty. Zájem o techniku rozvíjíme názorně a jednoduše, přiměřeně věku dětí.

14.00 – 14.30 – Diskuse


Fachtagung der Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken – Call for Papers

CALL FOR PAPERS – 23. April 2023

Vom 13. bis 15. September 2023 findet am Deutschen Literaturarchiv Marbach die 39. Fachtagung der Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken unter dem Titel „Ungehorsam der Ideen“ statt.

Ab sofort ist der Call for Papers zu den folgenden Themenschwerpunkten eröffnet:

Themenbereich 1:

 • „Unmöglich, ein Haus in der Gegenwart zu bauen“ – Nachhaltigkeit, Green Library, nachhaltiges Bauen (Herrad Schenk, Roman, 1980)

Themenbereich 2:

 • „Einladung an die Waghalsigen“ – Citizen Science und Crowdsourcing in Spezialbibliotheken (Dorothee Elmiger, Roman, 2010)

Themenbereich 3:

 • „Alles für die Galerie“ – Nutzung von Katalogdaten und Kuratieren von Bibliotheksbeständen für Ausstellungen, Bildung und Forschung (Gabriele Wohmann, Erzählung, 1966)

Themenbereich 4:

 • „Das alles und noch viel mehr…“ – Schaufenster nach außen: Webseiten, Twitter, Instagram & Co (Rio Reiser, aus dem Lied „König von Deutschland“, 1986)

Themenbereich 5:

 • „Sammeln : ein philosophischer Versuch“ – Strategien des Bestandsaufbaus und der Bewahrung (Manfred Sommer, Essays, 1999)

Themenbereich 6:

 • „Mein Algorithmus und ich“ – mit maschinellen Lernverfahren und KI-Methoden tiefer erschließen und Katalogaufnahmen anreichern (Daniel Kehlmann, Rede, 2021)

Themenbereich 7:

 • „Seminar im Café“ – mit neuen Ideen Nutzer*innen und Nutzer in die Bibliothek zurückholen: die Bedeutung des physischen Orts (Siegfried Kracauer, Feuilletonartikel, 1933)

Abstracts

Bitte senden Sie uns Ihr Abstract bis zum 23. April 2023 an info@aspb.de

https://aspb.de/call-for-papers-2023/


Call for Papers: 111. Deutsche Bibliothekartag

Výzva k zasílání příspěvků – Call for papers | „Vorwärts nach weit“

Od 23.05.2023 do 26.05.2023 se bude konat 111. Deutsche Bibliothekartag* v Hannoveru pod heslem „re von nah: vorwärts nach weit“. Pořadateli jsou Berufsverband Information Bibliothek e.V. (BIB) a VDB – Verein Deutscher Bibliothekarinnen und Bibliothekare e.V. (Spolek německých knihovníků a knihovnic).

Témata
Příspěvky je možné zasílat od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2022. Registrace je pak možná prostřednictvím webových stránek (https://bibliothekartag2023.de/timetable/call-for-papers/).

Organizátoři oslovují kolegyně a kolegy – odborníky z akademických a veřejných knihoven či informačních institucí a zástupce příslušných asociací, aby předkládali návrhy přednášek a panelových diskusí na následující témata:

Themenkreis 1: Den Arbeitsalltag gestalten
Themenkreis 2: Qualifikationen in Ausbildung und Beruf
Themenkreis 3: Bauen und Lernen, Architektur und Pädagogik
Themenkreis 4: Dienstleistungen und Community Building
Themenkreis 5: Daten und Publikationen
Themenkreis 6: Digitale und analoge Infrastrukturen

Téma 1: Utváření každodenního pracovního života
Téma 2: Kvalifikace ve vzdělávání a zaměstnání.
Téma 3: Budovy a učení, architektura a pedagogika
Téma 4: Služby a budování komunity
Téma 5: Data a publikace
Téma 6: Digitální a analogové infrastruktury

Obecné informace
Obecné informace o předkládání abstraktů
Příspěvky je možné zasílat pouze online; na jiné způsoby zasílání příspěvků nebude brán zřetel, stejně jako na neúplné příspěvky. Věnujte proto prosím zvláštní pozornost úplnosti (abstrakt, uvedení diskutujících nebo vedoucího diskuse, uvedení řečníka (řečníků), cílových skupin a požadovaného času/prostoru).
Návrhy na akce jsou požadovány ve formě abstraktu o maximální délce 2 000 znaků (včetně mezer). Název nesmí přesáhnout 125 znaků; organizátoři si rovněž vyhrazují právo na úpravu názvů. Uveďte prosím krátký životopis v rozsahu max. 300 znaků, nejlépe s odkazem na obsah předloženého abstraktu. Uveďte také předpokládané prostorové nároky a cílovou skupinu, pro kterou je akce určena.
Při hodnocení přihlášených příspěvků se řídíme následujícími kritérii:

 • Vědecká kvalita
 • Praktická relevance
 • Včasnost
 • Zveřejnění prezentací

Přihlášením svého příspěvku přednášející souhlasí s tím, že abstrakty přijatých prezentací budou do začátku 111. ročníku zpřístupněny na online publikačním serveru Bibliothekartag (BIB-OPUS, https://opus4.kobv.de/opus4-bib-info).

Online zveřejnění proběhne bezprostředně po skončení kongresu na Opusu nebo v o-bib. Podrobnosti budou přednášejícím sděleny s přijetím jejich prezentace.

Vybrané přednášky budou po skončení Bibliothekartagu rovněž publikovány buď v časopise VDB s otevřeným přístupem „o-bib“, nebo v BuB (online a/nebo v tištěné podobě). Přednášející, jejichž prezentace je určena k publikaci, budou příslušnou redakcí vyzváni, aby svůj rukopis předložili redakci krátce po skončení konference. Další podrobnosti budou řečníkům sděleny spolu s přijetím jejich prezentace.

Bude zkontrolována dlouhodobá archivace streamovaného obsahu.

Individuální prezentace
Aby byl dostatek času na diskusi, bude na jednotlivé prezentace vyhrazeno maximálně 15 minut řečnického času. Lze přihlásit pouze jednotlivé prezentace, nikoliv bloky prezentací. Pokud existuje souvislost mezi obsahem několika prezentací, uveďte ji při přihlašování do pole pro poznámky.
Vzhledem k omezenému času na vystoupení lze zohlednit maximálně dva řečníky na jednu prezentaci. Oba budou uvedeni v seznamu řečníků. Všechny ostatní autory a/nebo řečníky lze uvést pouze přímo v abstraktu.
Pokud je pro jednu nebo více prezentací navržen moderátor, uveďte jeho jméno. Řečníci mají vstup zdarma. Pokud přednáší více osob, bude tato výhoda poskytnuta pouze jedné osobě.
Přihlášené příspěvky posoudí čestní recenzenti a navrhnou je programovému výboru. Případní recenzenti se mohou obrátit na organizátory. Zasedání, jejichž kurátory jsou výhradně asociace, jsou zproštěna dalšího recenzování.

Prezentace společnosti a produktů
Společnosti jsou zvány, aby představily své výrobky v rámci firemní výstavy a prezentací a pohovořily zde se zákazníky. Rezervace firemních prezentací, výstavní plochy a sponzorských služeb se provádí prostřednictvím online rezervačního systému „Exhibition and Sponsoring Ordering System (ESOS™)“. Jako kontaktní osoba je vám na adrese ausstellung@bibliothekartag2023.de k dispozici paní Alexandra Krohn. Další informace a příslušné podmínky naleznete v Příručce pro vystavovatele a sponzory v části Firemní prezentace.
Prezentace s komerčním pozadím jsou vždy považovány za firemní prezentace.

Panelové diskuse
V rámci panelových diskusí má být diskutováno kontroverzní téma. Každý účastník prosazuje svou tezi, která je na začátku diskuse stručně představena. V průběhu diskuse se zapojuje publikum.
Panely s více než pěti účastníky a moderátorem se neplánují.
Na panelové diskuse je vyhrazeno 90 minut až dvě hodiny. V abstraktu uveďte (kontroverzní) teze, diskutující osoby a moderátora (moderátory) diskuse. Moderátor diskuse bude mít vstup zdarma.
Účastníci panelu, kteří nepocházejí z kontextu BID a přinášejí do diskuse pohled zvenčí, mohou být financováni prostřednictvím sdružení, případně s volnou jednodenní vstupenkou. Na tuto službu není nárok.

Praktické laboratoře
Plánujeme opět uspořádat Hands-On Labs. S výhradou neočekávaných omezení souvisejících s pandemií.

Hands-On Labs jsou akce pro menší skupiny, které se chtějí intenzivně a v praktických cvičeních zabývat určitým tématem, přijít do styku se softwarem apod. a sami se aktivně zapojit. Ve smyslu Open Space Learning by účastníci měli mít možnost získat přímé praktické zkušenosti (např. společná instalace vyhledávacího softwaru).
Praktická laboratoř trvá 90 nebo 120 minut.
Při podávání přihlášky uveďte moderátora, téma, cílovou skupinu a požadovaný čas a prostor a vysvětlete, jak bude umožněna aktivní účast účastníků.
Hands-On Labs, které vyžadují, aby se účastníci předem registrovali, je třeba v anotaci odpovídajícím způsobem označit a uvést příslušnou e-mailovou adresu, na kterou mají být registrace zaslány.
Speciální technické vybavení nemůže být poskytnuto, ale musí být organizováno předkladatelem. V místnosti je k dispozici projektor, demonstrační počítač, flipcharty, plátno a moderátorské psací potřeby. V digitální laboratoři je rovněž k dispozici připojení k síti LAN. Notebooky, tablety a/nebo mobilní telefony nebudou poskytnuty; na požadavek jejich přinesení je třeba případně upozornit v abstraktu.
Vedoucí praktické laboratoře obdrží volný vstup na kongres.

Poster
Plakáty je možné zasílat. K tomu bude v prosinci 2022 vyhlášena samostatná výzva.

#Freiraum23
Výzva na #Free Space bude vyhlášena v prosinci 2022, aby bylo možné adekvátně zohlednit aktuální vývoj. Volný prostor je k dispozici pro prezentace asociací, hostů a účastníků, nikoli však pro využití v komerčním kontextu.

Termíny a kontakt
Termíny
Přihlášky je možné podávat od 01.09. do 30.11.2022.
Autoři by měli být vyrozuměni do konce února 2023.

Předkládání posterů (po samostatné výzvě k předkládání posterů) bude možné od prosince 2022.

Předkládání příspěvků pro #Freiraum23 bude možné po samostatné výzvě od prosince 2022.

Kontakt:
Pro další informace kontaktujte paní Kelly Reitz ze společnosti K.I.T. Group na adrese abstract@bibliothekartag2023.de.

Informace naleznete na adrese https://bibliothekartag2023.de/timetable/call-for-papers/ (v němčině a angličtině)


3. Congress Day


2. Congress Day


1. Congress Day

Zdravíme z Lipska, z prvního dne BID kongresu!

Greetings from Leipzig, the first day of the BID Congress!

Herzliche Grüße aus Leipzig, vom ersten Tag des BID-Kongresses!