Map – Legacy

Dear friends,

This is where the “libraries dating” site comes into being. 🙂 An online map of potential partners, libraries looking for counterparts abroad for exchanging information, planning joint activities, projects, internships and friendly visits. The map will be open to any organisation that wants to offer its skills and services, that will be happy to share its experience. We believe that this will make it easier for libraries to find the right partner for their project. 

If you are interested in getting involved or want to know when the map is officially launched, please leave us your email. Thank you and we look forward to working with you.

The Czech Republic Libraries Association (SDRUK) is the data controller. When processing data, we maintain compliance with European Union legislation as well as with subsequent legislation of the Czech Republic. We process only the personal data necessary for the purpose, store it for the necessary period of time and handle it in a way that ensures its proper security. You can withdraw your consent to the processing of your email address and therefore to the sending of information about the launch of the map at any time by sending a disagreeing email to sdruk@sdruk.cz . If you do not withdraw your consent earlier, the administrator will process your e-mail address until the map is launched.


Vážení přátelé,

Tady vzniká knihovnická seznamka. Online mapa potencionálních partnerů, knihoven, které hledají protistranu v zahraničí pro výměnu informací, plánování společných aktivit, projektů, stáží a přátelských návštěv. Do mapy se bude moci zapojit každá organizace, která chce nabídnout své dovednosti a služby, která bude ráda sdílet svou zkušenost. Věříme, že tak bude pro knihovny snazší najít toho konkrétního partnera pro svůj záměr. 

Máte-li zájem o zapojení nebo o informaci, až bude mapa oficiálně spuštěna, zanechte nám e-mail. Děkujeme a těšíme se na spolupráci.

Sdružení knihoven České republiky (SDRUK) je správcem osobních údajů. Při zpracovávání údajů udržujeme soulad s legislativou Evropské unie i s návaznou legislativou České republiky. Zpracováváme pouze nezbytné osobní údaje k danému účelu, ukládáme je po nezbytnou dobu a nakládáme s nimi způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení. Váš souhlas se zpracováním e-mailové adresy a tedy i se zasláním informace o spuštění mapy můžete kdykoliv odvolat, a to zasláním nesouhlasného emailu na adresu sdruk@sdruk.cz Pokud Váš souhlas neodvoláte dříve, bude správce Vaši e-mailovou adresu zpracovávat nejdéle do spuštění mapy.


You can have a look at some interesting libraries in the Czech Republic.

Prozatím se můžete podívat na některé zajímavé knihovny v ČR.