BiblioCon2023

BiblioCon2023, Kongresové centrum, Hannover

22. 5. – 26. 5. 2023

K účasti na BiblioCon 2023 jsem byla pozvána zástupci BI-International, abych během pódiové diskuze seznámila účastníky s průběhem své stáže v rámci programu LiR – Librarian in Residence. Stáž proběhla v sedmi knihovnách česko-bavorského příhraničí v prosinci 2022.

Pozvání na německý knihovnický kongres mi umožnilo shlédnout řadu zajímavých prezentací, osobně se seznámit se zahraničními i českými kolegyněmi a kolegy, a v rámci programu navštívit i místní městskou knihovnu a hannoverské městské centrum. Program byl bohatý a pestrý. Moje poznámky zaznamenávají pouze vystoupení, kterých jsem se stihla zúčastnit. S omluvou konstatuji, že jsou mnohdy neobratně formulované, což způsobuje úroveň mých jazykových znalostí, celý kongres probíhal v němčině, případně v angličtině. Doufám, že z nich přesto získáte potřebné informace a vycítíte moje nadšení z účasti na kongresu a pobytu v Hannoveru.

Martina Kožíšek Ouřadová

Knihovna města Plzně, p. o.

Další fotografie v galerii zde