Vyjeďte na stáž do Německa ještě letos

V rámci česko-německého partnerství máte ještě letos příležitost vyrazit do Německa na krátkou stáž.

Tématem stáže je partnerství.

Odborný pobyt v Německu má nabídnout zájemcům z českých knihovnických a informačních institucí možnost blíže se seznámit s tématem navazování, rozšiřování a pokračování partnerství s knihovnami a prostřednictvím návštěv, výměn a kontaktů prozkoumat, jak k tomuto tématu přistupují naši sousedé.

  • Jak přistupují knihovny v Německu ke spolupráci s místními nebo národními partnery?
  • Jaká očekávání mají uživatelé od knihoven?
  • Jaký význam má partnerská spolupráce v německých knihovnách a jak jsou tyto koncepty realizovány?
  • S jakými partnery, organizacemi, sdruženími apod. spolupracujete a jak máte rozděleny úkoly mezi knihovny a partnery?

(Knihovnická) partnerství: může jít o již existující německo-české knihovnické vazby, navázané prostřednictvím typu knihovny, fondů, společných projektů nebo dokonce partnerství měst. Spadají sem však také partnerství knihoven, která se teprve budou rozvíjet nebo je lze rozšířit.

Termín stáže: do konce roku 2022
Délka trvání: max. 2 týdny
Počet osob: 2
Podpora z BID: 80 EUR/osoba/den (nelze zahrnout cestovní náklady, ale lze využít na ubytování a pokrytí části diet)

Máte-li o stáž zájem, vyplňte přihlášku a pošlete ji na team@librarynextdoor.net.

Termín podání přihlášky: 21. 10. 2022