Studijní cesta knihovníků z Německa do knihoven ČR

Studijní cesty se v polovině září zúčastnilo 12 knihovníků z různých míst a knihoven v Německu – z Frankfurtu i z Berlína, z různě velkých knihoven, akademických i městských. Společně během 5 dní (11. – 15. 9. 2023) navštívili několik inspirativních knihoven a konferenci Knihovny současnosti, která se konala v Olomouci.

Cesta začala v pondělí 11. září 2023 návštěvou Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, kde nás přivítala paní ředitelka Jana Linhartová a poté provedla Ani Petrak ve spolupráci s kolegy ze všech tří navštívených budov knihovny (Vědecká část, Lidová část a Depozitář). Dále jsme pokračovali do Liberce, do Krajské vědecké knihovny, která naopak všechny části spojovala v jedné budově knihovny. Účastníci exkurze oceňovali srovnání mezi přizpůsobením prostor knihovny historickým vilám v Ústí a moderní budovou knihovny v Liberci, která byla jako knihovna postavena. Mohli tak porovnat možnosti využití prostoru a porovnat vhled do plánování využití prostoru knihoven.

V úterý se všichni zúčastnili zahájení konference Knihovny současnosti v Olomouci a setkali se také s dalšími knihovníky z různých knihoven ČR. Někteří následně využili večer k seznámení se s dalšími kolegy a probrání různých témat při neformálním setkání na rautu s výhledem na Olomouc ze střechy Přírodovědecké fakulty.

Následující den byl věnován konferenci, kde někteří aktivně vystoupili s příspěvkem či účastí v panelové diskuzi. Podle plánu někteří zvolili účast na sekcích Young a odpoledne Punk, někdo se účastnil workshopů nebo jiného doprovodného programu. Pobyt v Olomouci uzavřela návštěva Červeného kostela, moderního kulturně-vzdělávacího centra Vědecké knihovny v Olomouci.

Čtvrteční program obsahoval návštěvu knihovny v Havlíčkově Brodě. V Krajské knihovně Vysočiny věnovali účastníci pozornost rostlinám zvenku i uvnitř budovy, otevřenosti knihovny, využívání různých prostor a nových technologií pro větší otevřenost návštěvníkům i zlepšení přístupnosti. Líbilo se jim umístění kavárny v přízemí budovy knihovny i komunikace knihovny navenek, např. informování o nabídce služeb knihovny pro návštěvníky se zrakovým postižením.

Pokračovali jsme do Městské knihovny v Písku, kterou jsme prošli až po střechu s astronomickou pozorovatelnou. Zaujali nás i jednotné grafické vizuály pro jednoduchou orientaci v akcích knihovny a pořádaných kurzech. Speciální byla také návštěva dětského oddělení, kde chodí návštěvníci bez bot – v ponožkách nebo bosí.

V pátek jsme navštívili několik knihoven v Praze. První z nich byl Goethe institut, kde jme se seznámili s různými aktivitami, které realizují v Praze i jinde a s možnostmi spolupráce. Následovala návštěva Národní technické knihovny, která kromě technické úrovně a kabelů na stropě zapůsobila ilustracemi i tím, že návštěvníci knihovny mohou mezi studiem knih u stolečků klidně jíst oběd, který si přinesli. Poslední společnou částí byla návštěva Národní knihovny, kde nás přivítali na historickém nádvoří. Při prohlídce jsme navštívili části knihovny využívané návštěvníky a studenty i historické unikátní prostory – astronomickou věž a nahlédli do barokní knihovny. Někteří zájemci ještě pokračovali do Ústřední knihovny Městské knihovny v Praze, kde je víc než Idiom zajímalo rozdělení jednotlivých oddělení a organizace knih.

Návštěvníci studijního pobytu mimo jiné oceňovali, že i přes čas strávený cestováním byla vždycky aspoň chvilka pro projití městem, oběd v místní restauraci nebo porozhlédnutí se po okolí, protože knihovny jsou součástí míst a vzájemně se ovlivňují. Někteří byli překvapeni rozsahem poskytovaných kurzů a přednášek, dalšími aktivitami knihoven pro veřejnost a objevováním způsobů, jak knihovny zůstávají živými kulturními centry.

Kateřina Tumová (průvodkyně této studijní exkurze, za SDRUK)