Studijní cesta do Augsburgu

V termínu 11.-14. 5. 2023 se malý tým knihovníků z Krajské vědecké knihovny v Liberci v čele s ředitelkou knihovny Danou Petrýdesovou společně s vedením města Liberce a dalšími zástupci liberecké kulturní scény zúčastnil studijní cesty do Augsburgu. Cesta proběhla v rámci kulturní spolupráce Dialog měst Liberec a Augsburg. V rámci bohatého kulturního a vzdělávacího programu byl velký prostor věnovaný krásné a moderní augsburské knihovně Stadtbücherei Augsburg, kde byl připraven poutavý program nejenom knihovnický nebo literární.

Měli jsme možnost si knihovnu s tamější paní ředitelkou prohlédnout a zeptat se na řadu věcí. Knihovna nás zaujala nejenom moderním interiérem a šíří služeb, profiluje se jako oblíbené komunitní centrum, které reflektuje potřeby mnoha cílových skupin včetně imigrantů. Inspirující byla již v Německu hojně rozšířená „knihovna věcí“ – v Augsburgu se zaměřují zejména na hudební nástroje, na tuto službu elegantně navazuje kvalitně vybavené nahrávací studio s možností pronájmu. Navázali jsme kontakt a věříme, že bude možnost do budoucna tuto spolupráci rozvinout. My jsme na oplátku českým i německým kolegům a dalším účastníkům z řad veřejnosti nabídli velmi pozitivně hodnocenou a hezky navštívenou přednášku o O. Preusslerovi a dalších německých autorech žijících v Liberci před 2. světovou válkou v podání našich kolegů Františky Dudkové Párysové a Marka Sekyry.“

PhDr. Dana Petrýdesová

ředitelka Krajské vědecké knihovny v Liberci