Setkání bavorských a českých kulturních spolků, příležitost pro knihovny

Knihovna města Plzně (KMP) se pořadatelsky podílí na festivalu Šumava Litera (ŠL). V jejích prostorách probíhají ve spolupráci s ŠL pro veřejnost přednášky a projekce s populární tematikou. Zástupci KMP se na druhou stranu účastní akcí ŠL v jiných městech, tentokrát i v zahraničí.

Naposled se tak stalo u příležitosti setkání bavorských a českých spolků, které zajímá přeshraniční spolupráce v kulturní oblasti. Setkání organizačně proběhlo ve režii spolku Šumava Litera Vimperk a Heimatverein d’Ohetaler v Riedlhütte 15. března 2024 a umožnilo i setkání českých a bavorských knihovníků. Zastoupeny byly spolky Šumava Litera (Martin Sichinger), Knihy über Grenze, Šumavský spolek (Václav Vácha) a spolek Zlatá stezka (Dušan Žampach), dále pak Knihovna města Plzně (Martina Kožíšek Ouřadová), Marktbücherei Schönberg (Reinhold Hartl), Gemeinde Bücherei Frauenau (Franz Seifert).

Úvod patřil spolkům Karl Klostermann Verein a Gesellschaft für grenzenlose Kultur und Geschichte Heirnicha Vierlingera, jejichž zástupci předvedli ukázky nového filmu Mythos Šumava o životě Karla Klostermana. knihovnice Martina Kožíšek Ouřadová představila knihovny Plzeňského kraje a činnost Knihovny města Plzně. Zdůraznila celkovou roli knihoven ve společnosti a seznámila s programem ŠL v Knihovně města Plzně v roce 2024. Edmund Stern s Ossim Heindlem prezentovali studentský projekt mapování židovských osudů, Hans Schopf nechal přítomné nahlédnout do pozadí vydávání časopisu Böhmerwald a Martin Sichinger přítomné seznámil s fungováním festivalu Šumava Litera a programem 10. ročníku tohoto festivalu, který má v letošním roce téma „Pohané a křesťané v Bavorském lese a na Šumavě“.

Setkání funguje rovněž jako příležitost seznámit s možnostmi financování přeshraniční spolupráce. S tímto programem vystoupila paní Dana Biskup z Euregia ve Freyungu, která obšírně vysvětlila pravidla pro zpracovávání projektů s tím, že převážná část prostředků je stále k dispozici především pro spolkovou činnost. Anett Browarzik, rovněž z Euregia ve Freyungu, nabídla možnost zprostředkování kontaktů na bavorské kulturní instituce.

Mimo oficiální program využili zúčastnění i prostor k neformální diskuzi. Knihovníci rekapitulovali své seznámení v rámci grantového programu „Librarian in Residence“ BI-International (BII) v roce 2022, seznámili se navzájem s novinkami ve svých knihovnách a rozloučili se s návrhem dalších vzájemných setkání. Program festivalu Šumava Litera k nim poskytuje dostatek prostoru jak v Česku, tak v Bavorsku.

Za Šumava Litera Martin Sichinger a Václav Vácha, za Knihovnu města Plzně Martina Kožíšek Ouřadová

Foto: https://kozmar.dphoto.com/album/lrbxb9