Pracovní stáž v městské knihovně v Pirně

Spolupráce organizace SDRUK a BII dala vzniknout financovanému programu zahraniční stáže pro knihovníky z ČR a z Německa. Koncem roku 2022 jsem se díky tomu mohla účastnit dvoutýdenní stáže v jedné z německých knihoven. Vzhledem ke strategicky výhodné geografické poloze naší knihovny v Ústí nad Labem jsem záměrně hledala německou organizaci, která by se nacházela též blízko k našim společným hranicím. Proto jsem jako první oslovila městskou knihovnu v Pirně, vzdálenou asi 50 km. K mému velkému potěšení slovo dalo slovo a já jsem tak mohla opravdu vyjet na stáž přesně tam, kam jsem si představovala.

Městská knihovna v Pirně se svými 40 tisíci obyvateli sídlí v původním měšťanském domě a nabízí více než 60.000 knih, časopisů, her, filmů a hudby pro malé i velké čtenáře. Knihovna je rozdělena tematicky do tří pater a z každého z nich se dá ještě odbočit do jednotlivých křídel budovy, kde se nachází další malá oddělení. Kromě půjčování dokumentů nabízí knihovna také širokou škálu možností k využívání online médií nejen ke vzdělávání a seberozvoji, ale také k zábavě.

Po počátečním seznámení se s fondem knihovny jsem navázala několik rozhovorů s knihovnicemi. Povídaly jsme si především o jejich náplni práce, o fungování knihovny, o novinkách a inovacích, o interakci s veřejností, o jednotlivých programech ale také o současném trendu postupného ubývání objemu čtenářů. Bavily jsme se i o různých přístupech a možnostech řešení této problematiky.

Účastnila jsem se též několika akcí pro veřejnost, které knihovna v době mé hospitace pořádala. Nejen sami zaměstnanci, ale také samostatní dobrovolníci a dobrovolnický spolek se zde podílí na organizování akcí pro veřejnost. Pro ty nejmenší děti od jednoho roku pořádají pravidelné předčítání. Během tohoto programu je hráno malé představení s postavami z pohádkových knížek, pouští se písničky, zpívá se a tancuje. Vzhledem k adventnímu času dostávaly děti také malé dárečky, které byly zakoupeny
ze sponzorských darů.

Jedinečná akce Adventní kalendář se zde pořádá od roku 2005 pravidelně každý rok. V budově knihovny se odráží přesně 24 oken a to se přímo vybízí k vytvoření velkého adventního kalendáře. Děti které přicházejí do knihovny za vánočním programem, se nejprve zastaví pod okny knihovny, která jsou opatřena jednotlivými číslicemi a zazpívají vánoční písničku. Za odměnu se otevře jedno ze 24 oken dle aktuálního data a maskot knihovny z něj spustí vánoční pytlík s dobrotami pro každého účastníka programu. Tato velmi oblíbená akce se těší každoročnímu úspěchu.

Poměrně rychle se ve městě rozkřiklo, že městská knihovna hostí návštěvu z Čech. Protože zpravodajci takovou návštěvu považovali za zveřejněníhodnou, přispěchali se mnou udělat rozhovor do regionálních novin Sächsische Zeitung. Článek byl zveřejněn i online na adrese https://www.saechsische.de/pirna/pirnaer-bibliothek-hat-besuch-aus-tschechien-5793129.html.

V knihovně se mi podařilo najít spoustu inspirace nejen pro mě samotnou, ale také pro mé kolegy. Díky možnostem nahlédnutí do systému zdejšího fungování jsem mohla identifikovat rozdíly, které vyvstávají mezi našimi dvěma knihovnami. Celé dva týdny trvání stáže jsem záměrně chtěla setrvat na jednom místě, díky čemuž se mi zadařilo navázat užší osobnější kontakt s tamními milými knihovnicemi a lépe pochopit aktuální situaci, ve které se nacházejí. To považuji za výhodu, bez které by navázání budoucí spolupráce jistě bylo mnohem obtížnější. Avšak vzhledem k relativně nešťastné době konání stáže, kdy velká část zaměstnanců včetně ředitelky byla nemocná, jsme se nemohli stoprocentně dohodnout na konkrétní formě naší spolupráce.

Ovšem hned z kraje nového roku dostálo naší vzájemné domluvě a všech 9 zaměstnankyň včetně praktikantky na oplátku navštívilo naší knihovnu v Ústí nad Labem. Společně s kolegy jsme si pro ně připravili komentovanou prohlídku všech třech hlavních budov, pozvání na oběd a na památku dárkové předměty. Závěr dne jsme strávili krátkou prohlídkou města a vyjížďkou lanovkou k zámečku Větruše, odkud dámy využily výhledu na město. Na konci příjemně stráveného dne jsme se při posezení v kavárně vzájemně ujistily, že zůstaneme v kontaktu a ještě tento rok bychom rády navázaly spolupráci ve formě společného projektu. Ten bychom nejraději realizovaly pod záštitou Česko-německého fondu budoucnosti.

Závěrem bych chtěla poděkovat za možnost, účastnit se této obohacující zkušenosti a za podporu paní Veroniky Chruščové, která nás spolu ještě s jednou účastnicí provedla přihláškou a potřebnými náležitosti k uskutečnění stáže.

Jana Fiedlerová
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem