Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace

DE | Stadtbibliothek in Brünn seit 1921. 2. größte Stadtbibliothek in Tschechien. Gründer war Journalist, Schriftsteller und Dramatiker Jiří Mahen. Wir bilden ein organisches Netzwerk von Bibliotheken in der ganzen Stadt. Die Zentralbibliothek im Zentrum und ihre 34 Außenstellen. Unsere Bibliothek ist in jedem Stadtbezirk zur Verfügung. Jeder Leser kann alle Außenstellen nutzen. Jede Außenstelle bildet ein natürliches Kultur- und Kommunenzentrum.

CZ | Městská knihovna v Brně od roku 1921. Druhá největší městská knihovna v ČR.
Naším zakladatelem byl novinář, spisovatel a divadelník Jiří Mahen. Tvoříme organickou síť knihoven po celém městě – Ústřední knihovna v centru a 34 poboček. Naše knihovna je k dispozici v každé městské části. Každý čtenář může využívat všechny pobočky. Každá pobočka tvoří přirozené kulturní a komunitní centrum. Poskytujeme výpůjční služby různých druhů dokumentů, přístup k databázím. Organizujeme kulturní a vzdělávací akce pro školy i veřejnost, pro všechny věkové kategorie.