Librarian in Residence 2023 v Plzni

V rámci projektu česko-německé spolupráce „Librarian in Residnece 2023“ (LiR) přijela na rezidenční pobyt do Plzně paní Carmela Rizzuto, kolegyně z městské knihovny v německém Euskirchenu (https://de.wikipedia.org/wiki/Euskirchen). Město má bezmála 60 000 obyvatel a leží v Severním Porýní-Vestfálsku. Knihovna je součástí městského kulturního centra Kulturhof (https://www.kulturhof.de/kulturhof). V deset let staré budově sídlí spolu s několika dalšími kulturními institucemi, s nimiž při organizaci akcí a aktivit pro veřejnost úzce spolupracuje a sdílí sál i další vybavení. Paní Rizzuto je specialistkou na mediální a informační služby, spolupracuje se školami, připravuje herní akce a digitální informační aktivity. Její pobyt u nás podpořil především Goethe-Institut, kulturní institut Spolkové republiky Německo s celosvětovou působností.

Do Plzně paní kolegyně přijela 17. 8. 2023 a nejprve navštívila oddělení zahraničních knihoven a hlavní budovu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. Informovali jsme jí o chodu instituce a jejích oddělení, velice se zajímala o doprovodné akce, které nabízíme čtenářům na podporu výuky cizích jazyků a zahraniční literatury a měli jsme možnost vzájemně porovnat aktivit s těmi, které organizují v Euskirchenu. V hlavní budově si prohlédla mimo jiné všeobecnou studovnu, volný výběr knih a badatelnu vzácných tisků.

V Knihovně města Plzně se paní Rizzuto seznámila s fungováním instituce a spolu s námi si prošla celou hlavní budovu. Navštívila všechna oddělení pro veřejnost a také úsek zpracování fondů. Při kontaktu s pracovnicemi provozů využila prostor k výměně zkušeností a nových zážitků.

Mezi návštěvami knihoven proběhlo příjemné neformální setkání se zástupkyněmi místních knihoven. Zúčastnily se jí za Studijní a vědeckou knihovnu Plzeňského kraje paní Vlasta Šuhajdová a za Knihovnu města Plzně paní Martina Kožíšek Ouřadová. Setkání navázalo na krátkou prohlídku městského centra a jako celý pobyt proběhlo v přátelské atmosféře, která česko-německé knihovnické kontakty už tradičně provází.

Fotogalerie:

https://kozmar.dphoto.com/album/62xx35

V Plzni 21.8.2023 zpracovaly Vlasta Šuhajdová a Martina Kožíšek Ouřadová