Česko – německá spolupráce v KJM

V roce 2023 slaví partnerská města Brno a Lipsko 50 let od vzniku vzájemného partnerství mezi městy. U příležitosti tohoto výročí navštívila Lipsko v lednu 2023 delegace z Brna složená ze zástupců nejen Statutárního města Brna – Magistrátu města Brna, ale i jeho kulturních příspěvkových organizací – Knihovny Jiřího Mahena v Brně, Divadla Radost a Brněnské Filharmonie.

První setkání KJM a Městské knihovny v Lipsku mělo spíše seznamovací charakter se vzájemným představením činností obou knihoven a končilo s vyhlídkou dalšího setkání a možnosti navázání jakékoliv podoby partnerství.

Zástupci MMB, KJM a MK Lipsko
Mahenův památník Lipsko

Na květen byli pozváni zástupci lipské knihovny do Brna. KJM pro ně připravila výběr toho nejzajímavějšího, co KJM nabízí – pobočky „Na Křižovatce“ (spolupráce s KISK FF MU), Mahenův památník (pobočka a památník zakladatele KJM Jiřího Mahena), workshop muzikoterapie a arteterapie konaný na zahradě pobočky v Maloměřicích. V závěru návštěvy kolegů a kolegyně z Lipska jsme usedli ke „kulatému stolu“ abychom probrali vzájemné možnosti realizace partnerských aktivit. Z diskuze vyplynula potřeba připravit „koncepci spolupráce“ z hlediska efektivní a oboustranně přínosné realizace. Při otázce možnosti vzájemných stáží padl dotaz na jazykovou vybavenost českých knihovníků, která je pro stáži potřebná.

Pro začátek KJM požádala lipskou knihovnu o možnost poskytnutí knižních darů k doplnění nabídky titulů v cizojazyčném knižním fondu KJM. Na základě požadavků na témata a autory budou knihovnice v lipské knihovně probírat knižní dary od čtenářů, aby připravily zásilku titulů pro české čtenáře.

Zájem o nové partnery pro rozšiřování spolupráce projevil i zřizovatel KJM (Odbor kultury MMB) a byl nápomocný v organizaci vzájemných setkání s Lipskem.

Mgr. Gabriela Obstová, systémový knihovník, Knihovna Jiřího Mahena v Brně